Supporting materials for Course level 2


English:

Hygiene
Part 1: Equipment –  Download
Part 2: Personal hygiene
Part 3: Food hygiene –  Download
Part 4: Product information –  Download
Part 5: Maintenance of materials –  Download
Part 6: Transport of meals –  Download
Part 7: Service –  Download
Part 8: Fighting vermin
Part 9: Sanitary facilities for guests
Part 10: Dangers and allergens –  Download

Safety
Part 1: First Aid
Part 2: Reading pictograms
Part 3: Unhygienic behavior of guests

Environment
Part 1: Waste and processing


Romanian:

Igiena
Partea 1: Echipamentul –  Download
Partea a 2-a: Igiena personală
Partea a 3-a: Igiena alimentelor –  Download
Partea a 4-a: Informaţii despre produse –  Download
Partea a 5-a: Întreţinerea materialelor –  Download
Partea a 6-a: Transportul mâncării –  Download
Partea a 7-a: Serviciile –  Download
Partea a 8-a: Combaterea dăunătorilor
Partea a 9-a: Facilităţi sanitare pentru clienţi
Partea a 10-a: Pericole şi alergeni –  Download

Siguranţa
Partea 1: Primul ajutor –  Download
Partea a 2-a: Citirea pictogramelor
Partea a 3-a: Comportamentul neigienic al clienţilor –  Download

Mediul
Partea 1: Deşeurile şi prelucrarea acestora


Dutch:

Hygiëne
Deel 1: Uitrusting –  Download
Deel 2: Persoonlijke hygiëne –  Download
Deel 3: Voedingsmiddelenhygiëne –  Download
Deel 4: Productinformatie –  Download
Deel 5: Onderhouden van materialen –  Download
Deel 6: Transport van maaltijden –  Download
Deel 7: Bediening –  Download
Deel 8: Ongediertebestrijding –  Download
Deel 9: Sanitaire voorziening voor gasten –  Download
Deel 10: Gevaren en allergenen –  Download

Veiligheid
Deel 1: EHBO –  Download
Deel 2: Het lezen van pictogrammen –  Download
Deel 3: Onhygiënisch gedrag van gasten –  Download

Milieu
Deel 1: Afval en verwerking –  Download


Lithuanian:

Higiena
Pirma dalis: Įranga
Antra dalis: Asmeninė higiena
Trečia dalis: Maisto higiena
Ketvirta dalis: Produkto informacija
Penkta dalis: Medžiagų peržiūra
Šešta dalis: Maisto gabenimas
Septinta dalis: Aptarnavimas –  Download
Aštunta dalis: Kova su kenkėjais
Devinta dalis: Sanitariniai įrenginiai svečiams.
Dešimta dalis: Grėsmės ir alergenai.

Saugumas
Pirma dalis: Pirmoji pagalba
Antra dalis: Piktogramų skaitymas
Trečia dalis: Nehigieniški svečių įpročiai.

Aplinka
Pirma dalis: Atliekos ir perdirbimas


German:

Hygiene
Teil 1: Ausstattung –  Download
Teil 2: Persönliche Hygiene
Teil 3: Lebensmittelsicherheit
Teil 4: Informationen über das Produkt –  Download
Teil 5: Instandhaltung von Geräten –  Download
Teil 6: Essentransport –  Download
Teil 7: Anrichten –  Download
Teil 8: Schädlingabekämpfung
Teil 9: Sanitäraustattungen für Gäste
Teil 10: Gefahren und Allergene

Sicherheit
Teil 11: Erste Hilfe –  Download
Teil 12: Lesen der Piktogramme
Teil 13: Unhygienisches Verhalten der Gäste –  Download

Umwelt
Teil 14: Abfall und dessen Verarbeitung


Hungarian:

Higiénia
Első rész: Felszerelés
Második rész: Személyes higiénia
Harmadik rész: Az élelmiszerek higiéniája –  Download
Negyedik rész: Termék információ
Ötödik rész: Az eszközök karbantartása
Hatodik rész: Az élelmiszerek szállítása –  Download
Hetedik rész: Felszolgálás
Nyolcadik rész: Èlősködők elleni küzdelem
Kilencedik rész: Egészségügyi felszerelések vendégek számára
Tízedik rész: Veszélyek és allergies reakciót kiváltó anyagok –  Download

Biztonság
Első rész: Elsősegély nyújtás –  Download
Második rész: Piktogrammok olvasása
Harmadik rész: A vendégek nem higiénikus viselkedése –  Download
Környezet
Első rész: Hulladék és feldolgozás
Könyvészet
Könyvek
Cégek
Weboldalak
Reflexió csoport
This project has been funded with support from the European Commision.

The contents of the web page commits only the authors and the Commision can not be held responsible for any use of the information contained.
View Our Stats