Over het project


Het doel van het voedselveiligheidsbeleid van de Europese Unie is om de gezondheid en belangen van de consument te beschermen.
De centrale doelstelling van het voedselveiligheidsbeleid van de Europese Commissie is om een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en de consumentenbelangen met betrekking tot voedsel te verzekeren, rekening houdend met de diversiteit en met inbegrip van traditionele producten, en ondertussen te zorgen voor een doeltreffende werking van de interne markt.

De bestaande onderwijssystemen in de EU hebben innovatieve leermiddelen nodig om een kwalitatieve training van toekomstig personeel en van de voedingssector te kunnen leveren en om de Europese voedselveiligheid in praktijk te kunnen brengen. Ons project beoogt aan deze behoefte te voldoen.

De Europese Voedselveiligheid Training is een beroeps e-learning trainingsprogramma met als doel:

  •  Het ontwikkelen van leermiddelen waarmee studenten en jonge werknemers de kerncompetenties op beroepsgebied van voedingsservice en -industrie verwerven
  •  Het ontwikkelen van kerncompetenties en professionele organisatie door trainingseminaries en lessen voor bedrijven en scholen (leraars en studenten) in bovengenoemd gebied
  •  Het optimaliseren van de kwaliteit van de voedselveiligheidstraining door het leveren van efficiënte leermaterialen
  •  Het verbeteren van de motivatie voo professionele ontwikkeling bij studenten, jonge werknemers en leraars, door hen een toegankelijk, geactualiseerd leermiddel aan te bieden
  •  Het beperken van voedselveiligheidrisico’s langs de hele voedselketen via het leveren van deze innovatieve en geactualiseerde leermiddelen
  •  Het resultaat van het project tot een EU-niveau tillen
  •  Het verschaffen van een e-learning system met een uitzicht op toekomstige erkenning van certificatie en kwalificatie in de EUThis project has been funded with support from the European Commision.

The contents of the web page commits only the authors and the Commision can not be held responsible for any use of the information contained.
View Our Stats