Apie projektą


Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projekto „Europos Maisto Saugos Mokymai” projekto uždaviniai:

  • Sukurti mokymosi priemones, kurių pagalba studentai ir viešojo maitinimo įmonių darbuotojai įgytų pagrindines kompetencijas maisto saugos profesinėje srityje;
  • Tobulinti mokinių, profesijos mokytojų ir maitinimo įmonių darbuotojų profesines kompetencijas organizuojant seminarus ir mokymus;
  • Padidinti profesijos mokytojų, mokinių ir jaunų darbuotojų, dirbančių viešojo maitinimo sektoriuje, mokymosi motyvaciją, pateikiant jiems profesionaliai parengtą, suprantamą mokymosi priemonę;
  • Sumažinti nesaugaus maisto rizikos galimybę visoje maisto ruošimo grandinėje, aprūpinant maitinimo įmones inovatyvia, profesionalia mokymosi medžiaga;
  • Perkelti projekto diegiamą naujovę nacionaliniame lygmenyje į savo šalies profesinių mokyklų mokymosi programas;
  • Siekti parengtos maisto saugos mokymo priemonės pripažinimo, sertifikavimo ir tinkamumo naudoti visoje ES.

Mokymosi medžiaga , kurią projekto metu rengiamasi perkelti į Lietuvos, Turkijos ir Rumunijos maitinimo sektorių bei profesines mokyklas, parengta Belgijoje, Guidea Horeca Vorming Vlaanderen mokslinių tyrimų centre, kaip mokymosi priemonė taikoma visuose viešbučių ir turizmo mokyklose Belgijoje jau keleta metų iš eilės. Tyrimai ir apklausos rodo, kad ši mokymosi priemonė pripažinta sėkminga.
This project has been funded with support from the European Commision.

The contents of the web page commits only the authors and the Commision can not be held responsible for any use of the information contained.
View Our Stats