Despre proiect


Obiectivul politicii Uniunii Europene privind siguranţa alimentului este de a proteja sănătatea şi interesele consumatorului.

Scopul central al politicii Comisiei Europene privind siguranţa alimentului este de a asigura un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii oamenilor şi al intereselor consumatorilor în relaţie cu alimentaţia, ţinând cont de diversitate, inclusiv produsele tradiţionale, totodată asigurând funcţionarea eficientă a pieţei interne.

Sistemele educaţionale existente în Uniunea Europeană au nevoie de instrumente inovatoare în scopul asigurării unei pregătiri de calitate a viitorilor angajaţi din sectorul alimentar, care să fie capabili să pună în practică politica Uniunii Europene privind siguranţa alimentului.

Proiectul nostru vizează satisfacerea acestei nevoi.

European Food Safety Training este un program de pregătire profesională în sistem e-learning care are ca scop:

  • Să elaboreze instrumente de învăţare cu ajutorul cărora elevii şi tinerii angajaţi să-şi însuşească competenţele de bază în domeniul industriei alimentare şi al alimentaţiei publice;
  • Să dezvolte competenţele de bază şi devenirea profesională cu ajutorul seminariilor şi lecţiilor de pregătire pentru şcoli (elevi şi profesori) şi companii din domeniul mai sus menţionat;
  • Să îmbunătăţească calitatea pregătirii în domeniul siguranţei alimentului prin asigurarea unor materiale didactice elaborate şi eficiente;
  • Să contribuie la creşterea motivaţiei elevilor, tinerilor angajaţi şi profesorilor privind dezvoltarea profesională, oferindu-le un instrument de învăţare accesibil, gratuit şi actualizat;
  • Să reducă riscurile privind siguranţa alimentului pe tot parcursul lanţului alimentar, prin asigurarea acestor instrumente de învăţare inovatoare şi actuale;
  • Să transfere rezultatele proiectului la nivelul Uniunii Europene;
  • Să asigure un sistem de e-learning, cu perspectiva unei viitoare certificări şi recunoaşteri a calificării în cadrul Uniunii Europene.



This project has been funded with support from the European Commision.

The contents of the web page commits only the authors and the Commision can not be held responsible for any use of the information contained.
View Our Stats