Proje hakkında


Avrupa Birliği’nin gıda güvenliği politikasının amacı, tüketici sağlığını ve çıkarlarını korumaktır.
Avrupa Komisyonu’nun gıda güvenliği politikasının esas amacı, iç pazarın etkin işleyişini sağlamak iken, geleneksel ürünler de dahil olmak üzere, hesap çeşitliliği dikkate alınarak, insan sağlığı ve gıda ile ilgili tüketicilerin çıkarlarının korunmasına yüksek düzeyde sağlamaktır.

AB’de mevcut eğitim sistemlerinin uygulamaya Avrupa gıda güvenliği politikasını koymak edebilmek için, gıda sektöründen, gelecekteki personel kaliteli eğitim sunmak amacıyla, yenilikçi öğrenme araçları ihtiyacı vardır.
 Projemiz bu ihtiyacı karşılamayı hedefliyor.

Avrupa Gıda Güvenliği Eğitimi amaçlayan bir mesleki e-öğrenme eğitim programı:
• öğrenciler ve genç işçiler yiyecek hizmetleri ve gıda sanayi mesleki eğitim alanında önemli yeterlilik kazanmalarında hangi öğrenme araçları geliştirmek için
• Yukarıda belirtilen alanda şirketler ve okullar (öğretmenler ve öğrenciler) için anahtar yetkinlikleri ve eğitim seminerleri ile profesyonel bina ve dersleri geliştirmek için
• Doğru ve etkili öğrenme materyalleri sağlayarak gıda güvenliği eğitimin kalitesini artırmak için
• Onlara erişilebilir, ücretsiz, güncellenmiş öğrenme aracı sunarak, öğrencilerin, genç işçilerin ve öğretmenlerin mesleki gelişimi için motivasyonunu arttırmak için
• Tarih öğrenme araçları bu yenilikçi sağlayarak ve yukarı tüm gıda zinciri boyunca gıda güvenliği risklerini azaltmak için
• AB düzeyinde projenin sonucunu aktarmak için
• AB’de gelecekteki belgelendirme ve yeterlilik tanıma bir bakış açısıyla, bir e-öğrenme sistemi sağlamak için
This project has been funded with support from the European Commision.

The contents of the web page commits only the authors and the Commision can not be held responsible for any use of the information contained.
View Our Stats